BSCG logo web

Hadii aad degantahay ama aad ka shaqayso xaafadda Barnet iyo nawaaxigeeda, BSCG waxay talabixin kaa siinkartaa arrimaha: xuquuqda kaalmada, guriyeynta, hawlaha arrimaha socadaalka wax-barashada iyo shaqaalaynta, tababarrada, aqoon korosiga, tarjumidaa iyo qaabab buuxinta.

BSCG wexey ku kaaleysaa ardada dugsiga sare casharradooda (xisabta, Ingriisida iwm) maalinta sabtida.

BSCG Services and Activities

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player