peoplelinks somalia-flag

Description:

Insert description here...

Property name

Call for more details

Call for more details

come

and visit

Hadii aad degantahay ama aad ka shaqayso xaafadda Barnet iyo nawaaxigeeda, BSCG waxay talabixin kaa siinkartaa arrimaha: xuquuqda kaalmada, guriyeynta, hawlaha arrimaha socadaalka wax-barashada iyo shaqaalaynta, tababarrada, aqoon korosiga, tarjumidaa iyo qaabab buuxinta.

 

BSCG wexey ku kaaleysaa ardada dugsiga sare casharradooda (xisabta, Ingriisida iwm) maalinta sabtida.

 

 

Tel:  020 8202 9311

 

Fax:  020 8202 9357

 

Email:  [email protected]

 

Link button

BSCG Services and Activities

BSCG logo web

BARNET SOMALI COMMUNITY GROUP